Đổi – trả hàng

Chính sách bảo hành đổi – trả sản phẩm của công ty Fushini

 

1-Chính sách đổi trả hàng

 

Bảng thông tin đổi trả hàng

 

 

2- Điều kiện đổi trả:

 

      ​- Còn đầy đủ phiếu bảo hành (nếu có), phụ kiện đi kèm (nếu có, còn sử dụng được), quà khuyến mãi (nếu có).

 

      – Ngoài ra, không thu thêm bất kỳ phí nào khác.

 

3- Bảo hành: Theo đúng quy định và điều kiện bảo hành của công ty.


BACK TO TOP